رسام فرتاک پل موفقیت شماست

بیش از ۴۲،۰۰۰ کارمند اختصاص داده شده، در ۱۷ گروه منطقه ای در سراسر جهان کار می کنند

واحد آموزش رسام فرتاک
صدور گواهی نامه های بین المللی
ارائه خدمات مشاوره
مشاوره های شغلی و کاریابی
کارآفرینی